Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine